Všetko o svetlách

Ak si chcete vybrať čo najoptimálnejší set svetiel pre vaše používanie, mali by ste dostať korektné dáta o produktoch. Preto, že nie je žiadny medzinárodný štandard, BBB meria viaceré hodnoty. S týmito hodnotami môžete naše produkty vždy medzi sebou porovnať. Aby ste úplne pochopili význam hodnôt v tabuľke, tu nájdete stručné vysvetlenie:

CANDELA

Candela Je jednotka intenzity svietivosti. Candela vypovedá o množstve svetla vyžarovaného v smere svetelného kužeľa. V tabuľke sú zaznamenané hodnoty candela merané v strede svetelného kužeľa.

LUMEN

Lumen Je hodnota celkového svetelného toku / množstvo svetla (vo všetkých smeroch), ktoré je emitované svietidlom.

LUX

Lux Je množstvo svetla (lumeny) na určitej ploche. Preto je lux jednotkou, ktorá povie najviac. Napríklad, ak máte zdroj svetla vyžarujúci 1000 lumenov, rozložený na ploche 1m², tento štvorec je osvetlený hodnotou 1000 luxov. Ak je rovnakým množstvom 1000 lumenov osvetlená plocha 10m², rovnaký zdroj osvetlí túto plochu len 100 luxami. Akokoľvek, keď porovnávate hodnoty v luxoch pri odlišných setoch svetiel, je dôležité vedieť vzdialenosť od zdroja svetla. Čím väčšia vzdialenosť od zdroja svetla, tým nižšia hodnota v luxoch. BBB udáva hodnoty merané vo vzdialenosti 1m a 10m. Hodnota v luxoch pri vzdialenosti 1m je zhodná s hodnotou svietivosti (candela).

PRIEMER SVETELNÉHO KUŽEĽA

Priemer svetelného kužeľa Udáva, aký široký je svetelný kužeľ vo vzdialenosti 1m od zdroja svetla.

DOBA SVIETENIA

Doba svietenia udáva, aký dlhý čas vydrží svietidlo svietiť. Pri svietidlách na batérie to z pravidla závisí od kvality batérií.