Bicykel vo výdavkoch podnikateľa

Kedy je to možné?

Keď podnikateľ rozbieha podnikanie, často je auto medzi jeho prvými nákladmi v podnikaní. Môže si však okrem auta dať do nákladov aj iný, menej bežný dopravný prostriedok, bicykel, motorku či skúter?

Matúš Kuchyňa zo Slovenskej komory daňových poradcov hovorí, že odpoveď na jednoduchú otázku nemusí byť vždy jednoduchá. Podnikateľovi by malo ísť o to, aby mu daniari tento výdavok pri prípadnej kontrole uznali. Mal by mať preto po ruke argumenty, že bicykel či motorku vo svojom podnikaní potrebuje.

Ak podnikáte v meste a využívate bicykel na vybavovanie klientov alebo dodávateľov, je to v poriadku. Taktiež motorka alebo skúter môže slúžiť na prepravovanie a vybavovanie firemných vecí.

„Podľa zákona o dani z príjmov vo všeobecnosti a veľmi zjednodušene platí, že výdavky by mali súvisieť so zdaniteľnými príjmami daňovníka. V prípade daňovej kontroly je daňovník povinný dokázať tento súvis,“ pripomína M. Kuchyňa.

 

Ako účtovať

V zákona o dani z príjmov nenájdete bicykel ako výdavok. Treba však vychádzať zo všeobecnej definície daňovo uznateľných nákladov. Za daňový náklad možno považovať „výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka“.

„Ak daňová kontrola natrafí pri kontrole účtovníctva na bicykel, položí nasledovnú otázku: Ako súvisí bicykel s podnikaním vašej firmy a jeho zdaniteľnými príjmami? A práve túto súvislosť je potrebné nájsť. A preukázať,“ hovorí M. Kuchyňa.

Daňový úrad by mohol tvrdiť, že firemný bicykel sa používa aj na súkromné (rekreačné, nepodnikateľské) účely. To isté je však možné tvrdiť aj pri firemnom automobile alebo inom majetku.

Podľa M. Kuchyňu je preto vhodné pripraviť interný predpis (ideálne v písomnej forme), v ktorom by sa zakázalo používanie firemného bicykla na súkromné účely zamestnanca, konateľa. Daňový úrad väčšinou nemá ako vyvrátiť tvrdenie, že bicykel je používaný len na firemné účely.

 

Odpisovanie alebo rovno do nákladov?

V prípade bicykla do 1 700 € je možné náklad na jeho kúpu jednorazovo zaúčtovať ako náklad (spotreba materiálu). Bicykel nad túto sumu sa daňovo odpíše počas 4 rokov.

Zákon o dani z príjmov (§19/2/t) umožňuje ako daňovo uznateľný výdavok uznať “paušálnych” 80 %, ak ide o majetok, ktorý je využívaný aj na súkromné účely.

Ak si dá firma do daňových výdavkov 80 % ceny bicykla, nemusí nijako dokazovať do akej miery je tento bicykel využívaný na podnikanie a v akej miere je na súkromné použitie,“ tvrdí M. Kuchyňa.

 

Likvidácia a predaj

Pri bicykloch nad 1 700 eur sa môže stať, že sa bicykel predá alebo (z dôvodu opotrebovania) zlikviduje. V prípade likvidácie je celá zostatková daňová hodnota daňovo uznateľná. V prípade predaja je strata z predaja daňovo neuznateľná. Oplatí sa preto bicykel likvidovať.

 

Oprava a údržba

Podobne ako firemný automobil, aj firemný bicykel vyžaduje údržbu a opravy. A podobne ako pri firemnom automobile, aj pri firemnom bicykli je možné považovať náklad na opravy a údržbu za daňovo uznateľné. Samozrejme, len za predpokladu, že dokážeme obhájiť daňovú uznateľnosť samotného firemného bicykla.

 

Odpočet DPH

Odpočet DPH pri kúpe (a údržbe či oprave) firemného bicykla je možný. Je potrebné preukázať, že firemný bicykel sa používa na podnikanie a nie na plnenia, ktoré sú od DPH oslobodené. Podobne ako pri daňovej uznateľnosti nákladov. Ako podporné argumenty je možné použiť rovnaké tvrdenia, ako pri dani z príjmov.

Ak by firemný bicykel slúžil na podnikanie aj na súkromné použitie, DPH by sa mala dať čiastočne odpočítať tiež. Malo by ísť o pomer použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku.

Podľa M. Kuchyňu je možné ho vypočítať na základe jednej z nasledovných metód:

 • Podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania.
 • Podľa doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.
 • Podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

 

Hrozba pokuty

M. Kuchyňa tvrdí, že možné riziká a pokuty z neúspešnej (prehratej) daňovej kontroly nie sú vôbec katastrofálne. Ilustroval to na príklade.

Príklad

Firma kúpi firemný bicykel za 1 600 eur a túto kúpu zaúčtuje do daňových nákladov ako spotrebu materiálu. Pri daňovej kontrole dane z príjmov správca dane posúdi tento náklad v plnej miere ako daňovo neuznateľný.

Následné finančné dopady sú nasledovné:

 • zvýšenie základu dane o 1 600 eur zvýšenie dane v sume 21 % x 1 600 eur = 336 eur
 • maximálna možná pokuta: pokuta je 10 % p.a., maximom je celý daňový dorub, to je 336 eur, ale to len v prípade, že by k daňovej kontrole prišlo po 10 rokoch, čo nie je veľmi reálne.
 • Suma dodatočnej dane 336 eur je síce nepríjemná, no firma by ju zaplatila tak či tak, keby bicykel do daňových nákladov nezaradila.

 

Aké argumenty môžete použiť pri bicykli vo výdavkoch

 • Firemný bicykel používam výhradne a jedine na podnikateľské účely, konkrétne na presun z miesta sídla firmy ku klientom alebo na rôzne úrady.
 • Firemný bicykel nepoužívam na presun z domova do sídla firmy.
 • Firemný bicykel, podobne ako firemný automobil, musí reprezentovať firmu. Preto bolo nevyhnutné investovať do kvalitného a dizajnovo hodnotného výrobku. Lacno pôsobiaci bicykel by mohol mať priamy vplyv na zníženie image firmy a následne na zníženie zdaniteľných príjmov.
 • Firemný bicykel je využívaný ako flexibilná alternatíva k firemnému automobilu.
 • Firemným bicyklom sa v rámci podnikateľských aktivít môžem dopraviť na miesta autom neprístupné, alebo na miesta, kde je vjazd motorovým vozidlám zakázaný (napr. pešia zóna).
 • Keďže zákon o dani z príjmov špecificky neupravuje daňovú uznateľnosť nákladov na rôzne druhy dopravných prostriedkov, náklady na kúpu bicykla by sa mali posudzovať rovnako, ako náklady na kúpu iného dopravného prostriedku (napr. automobilu) alebo iného predmetu, ktorý je možné použiť aj na súkromné účely (telefón, počítač, fotoaparát).
 • Používaním firemného bicykla sa šetria náklady na pohonné hmoty do firemného automobilu.
 • Firemný bicykel je označený firemným logom a slúži tak (okrem iného) aj na propagáciu mena firmy na verejnosti.
 • Firemný bicykel slúži aj na prenajímanie zákazníkom firmy (prenájom hnuteľného majetku) za poplatok.

Prameň: M. Kuchyňa, daňový poradca

 

Ako odpisovať

Do nákladov si môže dať podnikateľ celú sumu nákladov na bicykel, motorku či skúter alebo ich môže odpisovať. V prípade auta alebo bicykla ide o prvú odpisovú skupinu. Odpisujú sa 4 roky. Motocykel patrí do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. To platí pri obstarávacej cene vyššej ako je 1 700 eur. Do nákladov však môže uplatniť aj ďalšie náklady a výdavky ako výbava, prevádzkové náklady, pohonné hmoty, daň z motorového vozidla, servis a údržbu.

 

Stručné zhrnutie

Pri vhodnej argumentácii je možné považovať náklady na kúpu, údržbu a opravy firemného bicykla za daňovo uznateľné, či už vo výške 100% (pre odvážnych), alebo 80% (bezpečná alternatíva).

Odpočet DPH je tiež možný, aj keď tu je situácia trošku komplikovanejšia.

Najväčším problémom bude zrejme presvedčiť poctivú pani účtovníčku, že bicykel v účtovníctve je normálna a legálna záležitosť a nie je sa čoho báť.

 

Zdroj:
https://www.etrend.sk/podnikanie/bicykel-vo-vydavkoch-podnikatela-kedy-je-to-mozne.html
https://www.mtbiker.sk/clanky/8175/bicykel-ako-danovo-uznatelny-vydavok-je-to-mozne-a-legalne.html