Cyklistický klub

V marci 2011 bol na Hornej Nitre založený nový cyklistický klub VELOSVET cycling team Prievidza. S podporou predajne VELOSVET vznikla myšlienka založiť klub a aktívne sa zúčastňovať pretekov hlavne v cestnej a horskej cyklistike. Do budúcnosti máme plány organizovať preteky v našom regióne v cestnej a horskej cyklistike pre registrovaných cyklistov ako aj pre širokú verejnosť, deti a mládež. Ak je z Vašej strany záujem podporiť klub VELOSVET, našu mládež a rozvoj cyklistiky v našom regióne, môžete tak urobiť 2% z Vašich daní.

Za podporu ďakujeme!

Všetky potrebné informácie (názov, sídlo, právna forma, IČO a č. účtu) pre poukázanie 2 % zaplatenej dane pre Velosvet cycling team sú uvedené na nasledujúcej stránke, odkiaľ je možno tiež stiahnúť príslušné tlačivá, prípadne z našej webovej stránky. Potrebné informácie nájdete nižšie v tomto článku.

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2019. Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2019. Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

VELOSVET cycling team Prievidza
Adresa: M.Mišíka 23, 97101 Prievidza
IČO: 42273331
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu:  SK87 8330 0000 0021 0132 3107 / kód banky:  8330 (Fio banka) .

Tlačivá na vytlačenie v PDF formáte:
Vyhlásenie o poukázaní 2% / Potvrdenie o zaplatení dane.

Pozor zmena tlačiva od 01.03.2018 ! Nové správne tlačivá už sú na linku vyššie + na stránke 2%.

Členovia klubu:

Deti a mládež:

 1. Annabell Áčová
 2. Damian Holič
 3. Šimon Bielik
 4. Adam Halaška
 5. Sofia Matiesková
 6. Martin Mišeje
 7. Maxim Kollar
 8. Jakub Bielik
 9. Adam Zvarík
 10. Martin Grolmus
 11. Patrik Piešťanský
 12. Fabian Králik
 13. Laura Jarošová
 14. Sebastian Áč
 15. Pavol Lajstrík
 16. Jakub Beriac
 17. Patrik Pročka
 18. Richard Kišš
 19. Filip Vataj
 20. Alex Šiller
 21. Ľuboš Mečiar
 22. Marek Blaho
 23. Samuel Gross

Dospelí:

 1. Michal Rohoň, SZC – metodik, športový riaditeľ CTM
 2. Silvia Valová – tréner detí a mládeže
 3. Michal Clementis – reprezentačný tréner U23 cesta
 4. Matej Bačo – tréner detí a mládeže
 5. Branislav Karas – tréner
 6. René Štorcel
 7. Matúš Ličko
 8. Roman Halaška
 9. Peter Vavro
 10. Ľuboš Mečiar st.
 11. Andrej Lednický
 12. Jozej Bolfa
 13. Peter Herman
 14. Andrej Pechač
 15. Tomáš Antol
 16. Branislav Lajstrík
 17. Ivan Drienik
 18. Peter Páleš
 19. Milan Blaháč
 20. Vladislav Gatial
 21. David Fábry
 22. Igor Vataj
 23. Peter Matieska
 24. Lenka Matiesková
 25. Ivan Mišeje
 26. Peter Králik
 27. Ján Bielik
 28. Alexander Miština
 29. Daniel Dian