Naša predajňa Velosvet so servisom v Prievidzi.

Cyklomarket s.r.o.

M. Mišíka 730/23
971 01 Prievidza
Slovak Republic

Tel. : 046/5427073

E-mail : obchod@velosvet.sk

  • IČO : 36725692
  • DIČ : 2022316087
  • IČ DPH : SK2022316087

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Všeobecná úverová banka 226 5914253/ 0200
IBAN: SK90 0200 0000 002265914253
SWIFT: SUBASKBX


Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

tel.č. : 046/5422 771

fax.č. : 046/5420 685

e-mail: tn@soi.sk


Obchodný register: Okresný súd Trenčín, oddiel SRO, vložka 17437/R

SK NACE

  • podľa účtovnej závierky: 47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
  • podľa Štatistického úradu SR: 46900 Nešpecializovaný veľkoobchod

Velosvet tím

Velosvet tím

Predstavujeme našich Velosvet mušketierov, ktorí sú tu pre Vás každý deň okrem nedele.