V marci 2011 bol na Hornej Nitre založený nový cyklistický klub VELOSVET cycling team Prievidza.
S podporou predajne VELOSVET vznikla myšlienka založiť klub a aktívne sa zúčastňovať pretekov hlavne v cestnej a horskej cyklistike. Do budúcnosti máme plány organizovať preteky v našom regióne v cestnej a horskej cyklistike pre registrovaných cyklistov ako aj pre širokú verejnosť, deti a mládež. Ak je z Vašej strany záujem podporiť klub VELOSVET, našu mládež a rozvoj cyklistiky v našom regióne, môžete tak urobiť 2% z Vašich daní.

Za podporu ďakujeme!

Všetky potrebné informácie (názov, sídlo, právna forma, IČO a č. účtu) pre poukázanie 2 % zaplatenej dane pre Velosvet cycling team sú uvedené na nasledujúcej stránke, odkiaľ je možno tiež stiahnúť príslušné tlačivá, prípadne z našej webovej stránky. Potrebné informácie nájdete nižšie v tomto článku.

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17013

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2018

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2015

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

VELOSVET cycling team Prievidza

Adresa: M.Mišíka 23, 97101 Prievidza

IČO: 42273331

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8783300000002101323107 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

 

Tlačivá na vytlačenie v PDF formáte:

Vyhlásenie o poukázaní 2% / Potvrdenie o zaplatení dane

Pozor zmena tlačiva od 01.03.2018 ! Nové správne tlačivá už sú na linku vyššie + na stránke 2%.

 

Členovia klubu:

 • 1. Halaška Adam, UCI kat. Mini (MTB)
 • 2. Richard Vlček, UCI kat. Mini (MTB)
 • 3. Šimon Čík, UCI kat. Mini (MTB)
 • 4. Jakub Čík, UCI kat. Mini (MTB)
 • 5. Martin Mišeje, UCI kat. Mini (MTB)
 • 6. Viktor Zima, UCI kat. Mini (MTB)
 • 7. Matúš Gürtler, UCI kat. Mini (MTB)
 • 8. Fabian Králik, UCI kat. Mini (MTB)
 • 9. Pavol Lajstrík, UCI kat. Mini (MTB)
 • 10. Adam Beňovič, UCI kat. Mladší žiaci (MTB)
 • 11. Jakub Vyskok, UCI kat. Mladší žiaci (MTB)
 • 12. Jakub Beriac, UCI kat. Mladší žiaci (MTB)
 • 13. Matúš Mazán, UCI kat. Starší žiaci (MTB)
 • 14. Ľuboš Mečiar, UCI kat. Kadeti (MTB, cesta)
 • 15. Richard Kišš, UCI kat. Kadeti (MTB, cesta)
 • 16. Marek Blaho, UCI kat. Kadeti (MTB)
 • 17. Samuel Gross, UCI kat. Kadeti (MTB)
 • 18. David Rosíval, UCI kat. Kadeti (MTB)
 • 19. René Štorcel, UCI kat. Juniori (cesta)
 • 20. Michal Rohoň, SZC – metodik, športový riaditeľ CTM
 • 21. Richard Vančo, UCI kat. Muži (cesta, MTB)
 • 22. Michal Clementis, UCI kat. Muži (cesta, MTB) – tréner
 • 23. Andrea Rimanová, UCI kat. Ženy (MTB, cesta) – tréner
 • 24. Ján Grolmus, UCI kat. Mechanik
 • 25. Matúš Ličko, UCI kat. Masters A (cyklokros, MTB)
 • 26. Bystrík Grolmus, UCI kat. Masters A (cyklokros, cesta)
 • 27. Roman Halaška, UCI kat. Masters A (cesta, MTB)
 • 28. Marián Štulrajter, UCI kat. Masters A (cesta, MTB)
 • 29. Peter Vavro, UCI kat. Masters A (cesta, MTB) – tréner
 • 30. Branislav Karas, UCI kat. Masters A (MTB) – tréner
 • 31. Kazimír Pandurovič, UCI kat. Masters B (cesta, MTB)
 • 32. Vladimír Gatial, UCI kat. Masters B (MTB)
 • 33. Ľuboš Mečiar, UCI kat. Masters B (MTB)
 • 34. Jozej Bolfa, UCI kat. Masters D (cesta)
 • 35. Peter Herman, kat. Hobby (MTB, cesta)
 • 36. Tomáš Benko, kat. Hobby (MTB)
 • 37. Juraj Kukučka, kat. Hobby (MTB)
 • 38. Andrej Pechač, kat. Hobby (MTB)
 • 39. Tomáš Antol, kat. Hobby (MTB)
 • 40. Branislav Lajstrík, kat. Hobby (MTB)
 • 41. Ivan Drienik, kat. Hobby (MTB)
 • 42. Peter Páleš, kat. Hobby (MTB, cesta)
 • 43. Milan Blaháč, kat. Hobby (MTB, cesta)

SPONZORI:

VELOSVET Prievidza
www.velosvet.skwww.cyklomarket.sk

Steiger
http://www.steiger.sk/

Rialto, s.r.o., Partizánske

CLUB Jantár
http://www.jantarpd.sk/

AUTOSERVIS Halaška
0917 931 552

Nyna
http://www.nyna1.sk/