Cyklistický klub

Velosvet Prievidza

V marci 2011 bol na Hornej Nitre založený nový cyklistický klub VELOSVET cycling team Prievidza.
S podporou predajne VELOSVET vznikla myšlienka založiť klub a aktívne sa zúčastňovať pretekov hlavne v cestnej a horskej cyklistike. Do budúcnosti máme plány organizovať preteky v našom regióne v cestnej a horskej cyklistike pre registrovaných cyklistov ako aj pre širokú verejnosť, deti a mládež. Ak je z Vašej strany záujem podporiť klub VELOSVET, našu mládež a rozvoj cyklistiky v našom regióne, môžete tak urobiť 2% z Vašich daní.

Za podporu ďakujeme!

Všetky potrebné informácie (názov, sídlo, právna forma, IČO a č. účtu) pre poukázanie 2 % zaplatenej dane pre Velosvet cycling team sú uvedené na nasledujúcej stránke, odkiaľ je možno tiež stiahnúť príslušné tlačivá, prípadne z našej webovej stránky. Potrebné informácie nájdete nižšie v tomto článku.

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17013

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2015

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2015

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

VELOSVET cycling team Prievidza

Adresa: M.Mišíka 23, 97101 Prievidza

IČO: 42273331

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9502000000003084921053 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

 

Tlačivá na vytlačenie v PDF formáte:

Vyhlásenie o poukázaní 2% / Potvrdenie o zaplatení dane

Pozor zmena tlačiva od 01.03.2018 ! Nové správne tlačivá už sú na linku vyššie + na stránke 2%.

Členovia klubu:

 • Miroslav Mikula, nar.1997, UCI kat.Kadet (MTB, cesta)
 • Michal Clementis, nar.1989, UCI kat.B Muži (cesta, MTB)
 • Andrea Rimanová, nar.1989, UCI kat.Ženy (MTB, cesta)
 • Tomáš Renčík, nar. 1989, kat.Hobby (MTB)
 • Tomáš Benko, nar.1987, UCI kat.B Muži (MTB, cesta)
 • Bystrík Grolmus, nar.1982, UCI kat.B Muži (cyklokros, MTB, cesta)
 • Tomáš Antol, nar.1981, kat.Hobby (MTB)
 • Tomáš Dubec, nar.1980, kat.Hobby (MTB)
 • Roman Halaška, nar.1979, UCI kat.Masters A (cesta, MTB)
 • Marián Štulrajter, nar.1978, UCI kat.Masters A (cesta, MTB)
 • Peter Vavro, nar.1978, UCI kat.Masters A (cesta, MTB)
 • Peter Herman, nar. 1978, kat.Hobby (MTB, cesta)
 • Branislav Karas, nar.1977, UCI kat.Masters A (cesta, MTB)
 • Ivan Drienik, kat.Hobby (MTB, cesta)
 • Peter Páleš, kat.Hobby (MTB, cesta)
 • Kazimír Pandurovič, nar. 1966, UCI kat.Masters B (cesta, MTB)
 • Jozej Bolfa, nar.1956, UCI kat.Masters C (cesta)

SPONZORI:

VELOSVET Prievidza
www.velosvet.skwww.cyklomarket.sk

Steiger
http://www.steiger.sk/

Rialto, s.r.o., Partizánske

CLUB Jantár
http://www.jantarpd.sk/

AUTOSERVIS Halaška
0917 931 552

Nyna
http://www.nyna1.sk/